GA DIRECT NAAR:
IK ZOEK EEN WONING
GA DIRECT NAAR:
IK BEN HUURDER
GA DIRECT NAAR:
REPARATIE MELDEN
GA DIRECT NAAR:
INFO PUNT

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen WBV Poortugaal. 

Jan Willem van der Meer – voorzitter

Ik ben voorzitter van de RvC sinds juni 2012. Die functie leek me zeer interessant, omdat ik me erg betrokken voel bij het dorp Poortugaal en zijn gemeenschap. Ik woon hier nu bijna 25 jaar met veel plezier, en vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarin je woont. Daarnaast vind ik de functie interessant vanuit mijn achtergrond en werk. Jan WillemIk heb jarenlang gewerkt bij verenigingen en stichtingen. Allemaal organisaties die vanuit ideële instellingen bijdragen aan een bepaalde beroepsgroep of sector. Ik wil mijn kennis en kunde graag inzetten voor de doelstellingen van Woningbouwvereniging Poortugaal, namelijk het zorgen voor goede en betaalbare woningen in de sociale sector. Daarnaast is het belangrijk om blijvend te investeren in een goed en adequaat toezicht. Enerzijds om onze doelstelling te realiseren en anderzijds om de huidige gezonde financiële basis ook in de toekomst gezond te houden.


Raymond van Praag – secretaris

Raymond in zwart witIk ben Raymond van Praag, sinds februari 2019 lid van de Raad van Commissarissen in de functie van secretaris. Ik zet mij graag in voor Woningbouwvereniging Poortugaal omdat ik het belangrijk vind dat er in iedere gemeente voldoende betaalbare woningen zijn. Een van de grote uitdagingen van de komende jaren is het investeren in de duurzaamheid van de woningen in Albrandswaard zonder dat de woonlasten daardoor onder druk komen te staan. WBV Poortugaal is een relatief kleine woningcorporatie maar kan juist daardoor dicht bij haar huurders staan. In mijn rol als huurderscommissaris wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.


Michiel van der Stoep – Vice-voorzitter

Ik ben lid van de RvC sinds oktober 2015. Door mijn economische opleiding en mijn loopbaan heb ik veel affiniteit met financiën. Ook het raakvlak tussen beleid en politiek vind ik erg interessant. In het verleden heb ik vaak een meer uitvoerende rol gehad, dus deze toezichthoudende functie vormt voor mij wel een nieuwe uitdaging.

Ik zet me actief in voor de bewoners.

Ik zet me actief in voor de bewoners.

Rooster van aftreden
De RvC bestaat uit 3 leden. Op basis van de huidige statuten is de benoemingsperiode maximaal 4 jaar, waarna het RvC-lid nogmaals voor 1 periode van maximaal 4 jaar herbenoemd kan worden. De maximale zittingsduur is 8 jaar.

Per 19 februari 2019 is de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Poortugaal als volgt samengesteld:

Schema van aftreden 2

Reglement RvC
Zowel in de statuten als in het RvC-reglement is de bevoegdheid van de RvC vastgelegd. Daarnaast hebben we voor leden van de RvC een profielschets opgesteld.

Download het RvC-reglement.

Download de profielschets van de RvC.

Relatie met accountant
De RvC benoemt de accountant van WBV Poortugaal. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening.

Beloningsbeleid
De beloning van de RvC leden voldoet aan de regels Wet Normering Topinkomens (WNT) categorie B en staat in het jaarverslag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 • Altijd op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen?

  Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

   

   

 • Openingstijden kantoor
  ma-vr09.00 - 12.00 uur
  di middag14.00 - 16.00

   

 • 010 – 501 20 00

  Telefonische bereikbaarheid
  ma-do8.30 - 12.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
  vrijdag 8.30 - 12.00 uur

  Buiten openingstijden:
  In geval van calamiteiten (brand, inbraak, ernstige lekkages, verstopte riolering, stormschade en problemen met gas en elektra) kunt u het noodnummer bellen:
  06 - 51 98 67 02.