GA DIRECT NAAR:
IK ZOEK EEN WONING
GA DIRECT NAAR:
IK BEN HUURDER
GA DIRECT NAAR:
REPARATIE MELDEN
GA DIRECT NAAR:
INFO PUNT

Verantwoording

Woningbouwvereniging Poortugaal is een maatschappelijke organisatie. We hechten dan ook veel waarde aan betrouwbaarheid en integriteit. Daarom houden we ons onder meer aan de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Bestuur en toezicht 

WBV Poortugaal is een vereniging. Onze leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering, die 1 keer per jaar wordt gehouden. De ledenvergadering benoemt de Raad van Commissarissen (RvC), en de RvC benoemt de bestuurder. Het bestuur en toezicht is bij WBV Poortugaal geregeld via een tweelagenmodel. Dit houdt in dat de directeur ook bestuurder van de organisatie is. In de statuten staan de taken en bevoegdheden van de Algemene Vergadering, de Raad van Commissarissen en het bestuur vermeld.

Download onze statuten.

Aedes

Woningbouwvereniging Poortugaal is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.

Governancecode Woningcorporaties

De Governancecode bevat de normen van een goed bestuur en toezicht bij woningcorporaties. De Governancecode gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat betrokken corporaties gemotiveerd uitleggen of zij afwijken van de code en zo ja, waarom. WBV Poortugaal onderschrijft alle principes van de Governancecode en past de meeste bepalingen toe. Dit betekent dat we in een aantal gevallen nog actie moeten ondernemen. In andere gevallen leggen we uit waarom we afwijken van de code.

Download de Governancecode 2015.

Download de afwijkingen van de Governancecode.

Visitatie

Aan het lidmaatschap van Aedes is verbonden dat iedere woningcorporatie zich 1 keer per 4 jaar laat visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun maatschappelijk presteren en om intern van de uitkomsten te leren.

Download het visitatierapport 2019 inclusief bestuurlijke verklaring. 

Download het visitatierapport 2015.

Download de bestuurlijke reactie op het visitatierapport 2015.

Integriteitscode

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer zijn en integer handelen. Daarvoor hebben we samen met onze medewerkers een integriteitscode opgesteld.

Download onze integriteitscode.

Meldingenregeling (klokkenluidersregeling)

We vinden het belangrijk dat iemand op een adequate en veilige manier (eventuele vermoedens van) misstanden kan melden. Onze meldingenregeling maakt het mogelijk dat melden van misstanden volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de ‘klokkenluider’ hiervan geen negatieve gevolgen ondervindt.

Download onze meldingenregeling.

Risicomanagement

Het Bestuur is verantwoordelijk voor een goede risicobeheersing. De Raad van Commissarissen houdt hierop toezicht. Het is echter van belang dat iedere medewerker zich bewust is van de risico’s die WBV Poortugaal loopt. De risicobeheersing is gericht op harde maatregelen (het systeem) en op risicobesef, houding en gedrag (de cultuur). Het systeem van risicomanagement is geborgd in onze organisatie en komt tot uitdrukking in besluitvorming en periodieke verslaglegging.

 • Altijd op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen?

  Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

   

   

 • Openingstijden kantoor
  ma-vr09.00 - 12.00 uur
  di middag14.00 - 16.00

   

 • 010 – 501 20 00

  Telefonische bereikbaarheid
  ma-do8.30 - 12.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
  vrijdag 8.30 - 12.00 uur

  Buiten openingstijden:
  In geval van calamiteiten (brand, inbraak, ernstige lekkages, verstopte riolering, stormschade en problemen met gas en elektra) kunt u het noodnummer bellen:
  06 - 51 98 67 02.